Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Interwencja kryzysowa

Świadczenie pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w czasie pandemii koronawirusa COVID-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im Jana Pawła II w Zielonej Górze oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie uruchomiły dyżury telefoniczne psychologów, którzy będą udzielali pomocy psychologicznej  mieszkańcom powiatu zielonogórskiego.
Osoby, zwłaszcza samotne, starsze, niepełnosprawne lub przewlekle chore oraz wszystkie inne, które silnie przeżywają sytuację stresową związaną z panującą epidemią koronawirusa, przymusową izolacją, a nawet kwarantanną, mogą uzyskać pomoc pod niżej podanymi numerami telefonów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Psycholog Jolanta Jasiulewicz
wtorek w godzinach 15.30-17.30
czwartek w godzinach 15.30-17.30
tel: 537 634 449

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie

Psycholog Agata Łopato
poniedziałek 12.00-16.00
tel: 68 385 22 05

Psycholog Marzena Marcinkiewicz
wtorek w godzinach 8.00-12.00
tel: 68 385 22 05

 


 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, co ma zapobiec przejściu kryzysu w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmujemy osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Powołany w Centrum Zespól ds. Interwenci Kryzysowej i Specjalistycznego Poradnictwa prowadzi działania mające na celu wsparcie osób  znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w ramach którego specjalistycznej pomocy udzielają:

 • Pedagog - Justyna Moś,
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30, (I piętro) p. 117 , tel. 68 45 27 550;
 • Psycholog - Agnieszka Bartkowicz,
  środy, czwartki i piątki w godzinach 7:30 – 14:30, (I piętro), p. 117 , tel. 68 45 27 550;
 • Pracownik Socjalny - Ewa Rechtziegel,
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,  (II piętro), p. 218 tel. 68 45 27 551.

W ramach interwencji kryzysowej zatrudnieni w Centrum specjaliści udzielą profesjonalnego wsparcia, polegającego na pomocy znalezienia rozwiązania trudnej sytuacji.

Pomoc, jaką oferujemy to wysłuchanie – w bezpiecznej atmosferze, bez oceniania oraz wsparcie w odnalezieniu zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem. U podstaw pomocy profesjonalnej leży przekonanie, że osoba poszukująca pomocy jest jednocześnie źródłem najkorzystniejszych dla siebie rozwiązań, których odnalezienie wspiera specjalista.

Głównym celem pracy interwencyjnej jest zatem rozwiązanie kryzysu, które odbywa się dzięki pogłębieniu zrozumienia sytuacji, w jakiej znalazła się osoba zgłaszająca się po pomoc oraz dokonanie oceny możliwości poradzenia sobie z kryzysem przy jednoczesnym wydobyciu zasobów osoby przeżywającej kryzys.

W jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy?

Nagłych, trudnych doświadczeń, takich jak:

 • kryzys w związku,
 • wypadek lub ciężka choroba,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • trudne sytuacje rodzinne,
 • doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie),
 • utrata pracy.

Zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji:

 • groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie,
 • myśli samobójcze,
 • przemoc w rodzinie,
 • zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej.

Zapraszamy, jeśli:

 • jest Ci trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność, zagrożenie, złość, strach, rozpacz),
 • czujesz, że nie ma wyjścia, że trudno dłużej wytrzymać, że problem przekracza siły i możliwości, że jesteś "pod ścianą",
 • pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, nerwowość, apatia, zobojętnienie, zimno, duszność, rożne bóle, ucisk w żołądku, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu
 • w sytuacji przemocy w rodzinie – kiedy małżonek lub partner: popycha, uderza, szarpie, dusi, zastrasza, grozi, wyśmiewa, upokarza, krytykuje, wymusza kontakty seksualne, niszczy, rozbija przedmioty, odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich lub stosuje inne formy przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej lub seksualnej.