Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Utworzono dnia 23.03.2021

Dzięki prowadzonej kampanii społecznej "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego" przy wsparciu Fundacji EY, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, w którym bierze udział 16 osób.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie przez osoby pracujące na rzecz dziecka i rodziny umiejętności wzmacniania i wspierania rodziny, zarówno rodziny naturalnej dziecka, jak i zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej).

Szkolenie dostarcza uczestnikom informacji o pieczy zastępczej i umożliwia im zrozumienie potrzeb dziecka oraz ich własnych możliwości w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica zastępczego. Pomaga uczestnikom podjąć lub kontynuować opiekę nad dzieckiem z większą świadomością występowania pewnych trudności wychowawczych, organizacyjnych i innych mających wpływ na cały system rodzinny. Uświadamia konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Stwarza możliwość lepszego poznania kandydatów, ich mocnych stron i potrzeb oraz motywacji i kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych.

zdjęcia

Utworzono dnia 23.03.2021, 14:36