Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Utworzono dnia 21.08.2020

Dnia 7 sierpnia 2020r. Powiat Zielonogórski podpisał umowę z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, na podstawie której otrzyma dofinansowanie do programu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Kwota, którą otrzyma Powiat Zielonogórski z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego to 278 187,00 zł.

Przekazane fundusze zostaną wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania, a także na środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) oraz wyposażenie miejsc kwarantanny dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zielonogórskiego oraz w Domu Dziecka w Klenicy.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.