Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Akty prawne

 1. ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.),
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111490887
 2. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.),
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040640593
 3. ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2134 z późn. zm.),
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000195
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 734),
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000734
 5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012r., poz. 954),
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000954
 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1061 z późn. zm.)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001061