Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Program psychologiczno - terapeutyczny

Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy. W założeniu, oddziaływania psychologiczno - terapeutyczne mają stanowić kontynuację i pogłębienie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych. Niemniej jednak, w prowadzonych przez tut. Centrum edycjach programu psychologiczno - terapeutycznego brały udział także osoby, które nie były wcześniej odbiorcami działań o charakterze korekcyjno - edukacyjnym.

Program  skierowany  jest  również  do  osób  uzależnionych  zachowujących  abstynencję, które  wymagają  pomocy  psychologiczno  -  terapeutycznej  w  pracy  nad  zmianą  dotychczas stosowanych,  destrukcyjnych  dla  nich  i  ich  rodziny,  wzorców  zachowań  oraz  osób,  które  w  sposób przemocowy profilują relacje ze swoimi dziećmi, małżonkami i partnerami.

Ze względu na większą – w porównaniu do oddziaływań korekcyjnych – dowolność w komponowaniu oddziaływań pomocowych i ich indywidualny charakter, wśród uczestników oddziaływań psychologiczno – terapeutycznych mogą znaleźć się także osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej.

Program skierowany jest do osób dorosłych tj. kobiet i mężczyzn, chętnych do pracy nad zmianę swoich postaw i zachowań. Osoby zgłaszające się do programu mogą korzystać z niego samodzielnie lub być skierowane przez instytucje, organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, np. sądy (kuratorzy wydziałów rodzinnych i karnych), ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy zespoły interdyscyplinarne.

Spotkania mają charakter indywidualny i/lub grupowy i prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę.

Zgłoszenia do programu przyjmuje (oraz udziela szczegółowych informacji): Pani Agnieszka Bartkowicz i Pani Justyna Moś, tel. 68 45 27 550.